Home » O pobudi

O pobudi

Slovenska sekcija evropske pobude Women4Cyber, je ustanovljena z namenom podpore in povezovanja strokovnjakinj na področju kibernetske varnosti. Sestavljamo jo strokovnjakinje z različnih podpodročij kibernetske varnosti v javnem in zasebnem sektorju.

Cilji pobude:

  • Ustvariti močno skupnost
  • Podpirati ozaveščanje, izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje in krepitev vloge žensk
  • Podpora in oblikovanje politik na ravni EU in nacionalni ravni
  • Odpirati prostore, kjer se kot družba lahko pogovarjamo o problematiki in iščemo rešitve
  • Zagotavljanje enakih možnosti v prostoru kibernetske varnosti
  • Promocija pri menjavi poklicne poti
  • Vabljenje mladih, da gredo v te poklice

Evropska pobuda Women4Cyber je bila ustanovljena leta 2019 pod okriljem ECSO. Trenutno znotraj celotne Evrope preko nacionalnih sekcij deluje več kot 40.000 članic. Vsak mesec pristopi k pobudi več nacionalnih poglavij, kar pomeni, da je zanimanja in potrebe za takšne pobude veliko. Trenutno je nacionalnih poglavij 25.

Področje kibernetske varnosti trpi zaradi velikega pomanjkanja kompetentnih kadrov. Od obstoječega stanja le 25% strokovnjakinj na kibernetskem področju predstavljajo ženske (ISC², 2022). Nekateri viri celo omenjajo številko 17%. Kibernetska vrzel je sestavljena iz več dimenzij, od katerih vsaka predstavlja poseben izziv.

Uravnotežena zastopanost spolov ostaja problem, saj je samo 20 % študentk v Evropi vpisanih v programe kibernetske varnosti na univerzi (ENISA, 2021). Kljub tem povprečjem so nekatere države članice EU znatno napredovale pri premoščanju digitalne vrzeli med spoloma. Tudi zato se bo naša pobuda trudila k večjemu promoviranju med mladimi, da bi se v večjem številu odločali za tovrstne študije in kasneje poklice.

Na globalni ravni ocenjujejo, da bi potrebovali dodatnih 2.72 milijona strokovnjakinj/-ov, na evropski ravni pa se ta številka giblje okoli 800.000 strokovnjakinj/-ov.


ENG

Women4Cyber Slovenia chapter exists to support women in the field of cybersecurity at a national level. The national and regional Chapter like the one of Slovenia, are meant to raise awareness in the national and local communities about the gender-gap in cybersecurity, to promote and create passion about careers in cybersecurity to younger generations, to promote in public administration, educational institutions and the private sector, to create and promote role models, to create and promote trainings and mentorship programmes, to facilitate employment through partnerships, open days and campaigns, and much more.