Slovenska sekcija pobude je uradno potrjena!

Novembra nas je evropska pobuda tudi uradno potrdila kot nacionalni chapter v Sloveniji. Sedaj samostojno delujemo pri nas doma in širimo zavest o pomembnosti vključenosti ženskih strokovnjakinj iz tega področja. Imamo jih veliko, vendar še vedno ne dovolj, da bi se slišal naš glas.

Smo ena izmed zadnjih sveže potrjenih sekcij pridruženih skupaj s Švedsko in Češko. Skupaj nas je že 25 nacionalnih poglavij. To kaže na dejstvo, da so takšne pobude potrebne in da si ženske želimo biti slišane in podati svoj prispevek k panogi, ki je zgodovinsko dominirana iz moške strani.

To še zdaleč ne pomeni, da si ne želimo konstruktivnega dialoga z vsemi strokovnjaki iz kibernetskega področja, še več, spodbujamo ga. V času, ko je pomembnost kibernetske varnosti v porastu in pomanjkanje strokovnega kadra kritično, si želimo skupaj iskati rešitve in opolnomočiti mlade, da bi se v večji meri odločali za poklice v tej smeri.