Prva konferenca Women4Cyber: Hacking gender barriers

Novembra se je odvila prva uradna konferenca organizirana s strani evropske pobude Women4cyber. Naslovljena je bila “Hacking gender barriers”.

Prisotne smo bile tudi članice slovenske sekcije. Na prvem dnevu je bilo okoli 25 predstavnic nacionalnih poglavij, na celotni konferenci pa je bilo prisotnih okoli 200 ljudi iz cele Evrope. Eden izmed bolj pomembnih vidikov tega dogodka je bilo druženje, povezovanje in izmenjava izkušenj med članicami. Ker so nekatera nacionalna poglavja ustanovljena že nekaj časa, nekatera pa šele pred kratkim, je še toliko bolj cenjeno deljenje izkušenj tistih z večjo kilometrino.

Nacionalna poglavja, ki so ustanovljena že nekaj časa, imajo v povprečju več članic, kar jim tudi omogoča bogatejše programe delovanja. Glavne aktivnosti so največkrat predstavitve pobude na konferencah in dogodkih, organiziranje predavanj, dogodkov in delavnic, ozaveščanje mladih in predstavitev poklicov znotraj področja kibernetske varnosti. Tista poglavja pa, ki imajo več kapacitet, imajo omogočene programe mentoriranja.

Na evropski ravni obstaja tudi register ekspertov, kamor se lahko vpiše vsak/-a strokovnjak/-inja iz področja. Do njega lahko vstopate TUKAJ (Uradna stran Evropske komisije).

Tags: